Pelialan ammatti-laiseksi

 

Kiinnostaako ura pelialalla? Lue Juhon tarina!

 

1. Mikä sai sinut innostumaan peli- ja ohjelmointialan opiskeluista?

Jo lapsena olin kiinnostunut peleistä monipuolisesti osittain sen takia, että omassa kodissani niitä ei juuri ollut, joten pelaamaan pääsy oli varsin rajallista. Tämän takia pelailukerrat SNES:llä ja Xboxilla serkkujeni luona tuntuivat erityislaatuisilta. Peleissä erityisen kiinnostunut olin pelimekaniikoista ja siitä kuinka asiat toimivat, mikä luultavasti johti minut myöhemmin juuri ohjelmointipuolelle. Pelien kiehtovuus realisoitui hyvin pitkälti ammattihaaveeksi jo yläasteella, kun aloin miettiä mitä tahdon tehdä työkseni. Tuolloin Kajaanin ammattikorkeakoulu oli jo pari vuotta kouluttanut menestyksekkäästi pelialan osaajia ja päätin itsekin pyrkiä sinne, kunhan olisin suorittanut jotkin toisen asteen opinnot ensin. Tämä haave myös piti, sillä aloitin opintoni noin viisi vuotta myöhemmin kyseisessä koulussa.

2. Mitä ohjeita antaisit peli- ja ohjelmointialan opinnoista kiinnostuneille?

Harjoittele! Tekemällä ja kokeilemalla oppii parhaiten, varsinkin virheitä tekemällä. Hulluimpiakaan ideoita, varsinkaan harjoitellessa, ei kannata hylätä sillä juuri sellaiset asiat pitävät mielenkiinnon yllä. Lisäksi kannattaa kokeilla monipuolisesti eri tekniikoita ja löytää niistä se oma juttu. Ohjelmoijan tai ylipäänsä pelialan opiskelijan ei myöskään kannata karsastaa muiden linjojen, kuten suunnittelun ja artin, oppimista ainakin perusteiden tasolla. Pienikin käsitys siitä mitä ja miten muut roolit toimivat tiimissä auttaa huomattavasti tiimityöskentelyssä tulevaisuudessa.

3. Miten aikaisemmat opinnot ovat hyödyttäneet sinua opinnoissasi?

Kun olin päättänyt opiskelevani “isona” Kajaanin ammattikorkeakoulussa katsoin läpi toisen asteen opiskeluvaihtoehtoja. Vastikään Oulun Kaukovainiolle oli perustettu datanomilinja joka keskittyi pelialan opintoihin. Tämä oli luonnollinen valinta minulle, sillä vaikka tällaisia amiksia oli muuallakin, oli tämä lähellä kotiani. Lisäksi kaksoistutkintoa varten järjestettävät lukio-opinnot oli järjestetty koulussa todella hyvin omina päivinään ja kuitenkin samassa rakennuksessa. Käteen näistä kolmen vuoden opinnoista jäi minulle hyvin paljon, sillä sain hyvän yleiskäsityksen koko pelialasta, pelien tekoprosessista ja ohjelmoinnista. Niin sanotut perusteet tuli opittua kattavasti. Lisäksi lukiopuolen pitkä matematiikka, fysiikka ja englanti ovat kaikki olleet hyödyllisiä työssäni.

Yksi Kajaanin päävaltteja, josta varsinkin itse myös pidin, on opiskelun projektipainotteisuus. Oppitunnit kattavat hyvin perusteet eri päälinjoihin, mutta opintojen kauneus löytyi juurikin projekteista, jossa sai tehdä muiden innostuneiden opiskelijoiden kanssa omia peliprojektejaan. Niissä sai hyödyntää tunneilla oppimaansa, epäonnistua usein ilman, että se todellakaan oli maailmanloppu, ratkaista ongelmia ja soveltaa hankittua tietoa. Lisäksi projektit antoivat erittäin kattavan käsityksen siitä mitä kyseinen työ on todellisuudessa. Projektien kulku meni pitkälti sillä tavalla kuin mitä teen nyt päivätyökseni, vaikkakin toki vähän alkeellisemmalla tasolla. Kajaanin ammattikorkeakoulun peliopiskelijoiden kesken oli myös todella hyvä ryhmähenki eikä epäterveestä kilpailuhenkisyydestä ollut juuri tietoakaan. Kaikki olivat tukevia toisiaan kohtaan ja auttoivat erinäisissä ongelmissa.

4. Millaista työskentely on peli- ja ohjelmointialalla?

Pääpiirteittäin pelien teko on jatkuvaa iterointia eli toisin sanoen itsensä, tiimin, pelin ja vähän kaiken muunkin jatkuvaa parantamista askel askeleelta. On erittäin palkitsevaa työskennellä alallani. On hauska nähdä pelin tai vaikkapa vain yksittäisen ominaisuuden eri vaiheet ja olla osa niiden tekemistä. Asian valmiiksi saattaminen (ennen uudelleen suunnittelua ja parantamista) tuntuu myös hyvältä. Monipuolisemmin kerrottuna pelialalla työskentely käsittää paljon eri vaiheita. Itse projektinhallintaan liittyvät monet palaverit kuten sprinttisuunnittelu, eli seuraavan kahden viikon työtehtävien ennakkoon määrittely, ja eri ominaisuuksien suunnittelu tai tekniikka-/ohjelmavaihtoehdoista keskustelu. Kuten edellä mainituista asioista saattaa arvata, monipuolinen kommunikointi alalla on kaikki kaikessa ja itse ohjelmointi vie ehkä vain 60% koko ohjelmoijan työajasta. Mukava puoli pelialalla työskentelyssä on myös, että ala on niin kansainvälinen. Erilaisia alan tapahtumia järjestetään ympäri maailmaa, joten on helpohko tavata eri kulttuurien väkeä jotka kuitenkin jakavat samoja mielenkiinnon kohteita. Esimerkiksi itse olen viimeisen vuoteni aikana osallistunut pariin alaan liittyvään tapahtumaan eri maissa ja tavannut mielenkiintoisia henkilöitä. Alan tapahtumissa on myös hyvä mahdollisuus oppia uusia asioita ja näin kehittää osaamistaan.

 
IMG_20180720_165725.jpg

5. Minkälaisia taitoja työssä tarvitaan?

Ohjelmointityössä koen tärkeimmiksi taidoiksi periksiantamattomuuden ja uuden oppimisen halun. Jos pienikin vastoinkäyminen laittaa ihmiselle halun heittää hanskat tiskit ilman, että edes tahtoo oppia selvittämään ongelman, ei peliala ole hänelle. Nöyryys on myös hyvästä, sillä kukaan ei voi osata kaikkea ja siksi pitää muistaa, että apua voi ja kannattaa kysyä, eikä yrittää selvittää kaikkea omatoimisesti. Omatoimisuus itsessään on kuitenkin myös hyvä asia ja useissa ongelmatilanteissa googlaustaidot ovat hyödyllisiä. Ohjelmointi onkin välillä pallottelua kahden edellä mainitun asian kanssa. Lisäksi matematiikasta ja fysiikasta on hyötyä varsinkin pelilogiikan teossa, missä kikkaillaan hyvin paljon vektorilaskujen kanssa. Hyvät kommunikointitaidot sekä englanniksi että suomeksi auttavat paljon, sillä ne helpottavat työskentelyä tiimissä.

6. Voisitko kertoa hieman yrityksestä jossa työskentelet?

Critical Force on Kajaanissa perustettu pelialan yritys, jonka juuret ovat syvällä Kajaanin ammattikorkeakoulussa alkaen opettajan ja muutaman opiskelijan yrityksenä. Nykyään yritys käsittää muistaakseni lähes 80 työntekijää, joista suuri osa on palkattu parin viime vuoden aikana (itseni mukaan lukien). Lisäksi olemme hyvin monikultuurinen yhtiö, sillä työntekijöitä yrityksessä on yli kymmenestä eri maasta. Esimerkiksi omassa tiimissäni työskentelee yhdysvaltailainen artisti ja sekä korealainen että puolalainen ohjelmoija. Critical Force yrityksenä keskittyy tuottamaan kilpailullisia pelejä mobiilialustoille. Tämän hetken päätuote yrityksellä on sekä Androidilla että iOS:lla suuren suosion saavuttanut räiskintäpeli Critical Ops. Pelien tekoon keskittymisen lisäksi Critical Force on edelleen tehnyt aktiivisesti yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

7. Minkälaisia tulevaisuuden tavoitteita sinulla on?

Tällä hetkellä olen suorittamassa velvoitettua asepalvelustani Kajaanin prikaatissa. Tämän ajanjakson jälkeen aion palata työskentelemään Critical Forceen toistaiseksi ennalta määräämättömäksi pitkähköksi ajanjaksoksi, sillä pidän peliprojektistani, yrityksen työntekijöistä (moni heistä on jopa ystävä minulle) ja monesta muusta asiasta mitä Critical Force tarjoaa työntekijöilleen. Jossain vaiheessa elämääni toivon työskenteleväni ulkomailla mahdollisesti sellaisen yrityksen palkkalistoilla, jonka fani olen ollut pidemmän aikaa. Tämä antaisi mukavasti perspektiiviä siitä, minkälaista elämä muualla kuin turvallisessa koto-Suomessa. Lisäksi pidän uusien paikkojen näkemisestä ja uusien ihmisten kohtaamisesta. Muita tavotteita ovat lisäksi oppia mahdollisimman paljon ohjelmoinnista sekä kehittyä ihmisenä kokemalla mahdollisimman paljon erilaisia mielenkiintoisia asioita. Päätavoitteeni on tietysti luoda objektiivisesti maailman paras ja suosituin peli joka tullaan muistamaan pitkään.

-Juho Ylisiurua