Koodikisa 

Voita ilmainen Code Planetin koulutusohjelma!

Uusi arvonta aukeaa taas keväällä.

Nimi *
Nimi
Mistä kuulit Code Planetista? *
Voit valita useamman vaihtoehdon.
 
iStock-516541042 .jpg

Arvonnan ehdot

1. Arvonnan järjestäjät

Arvonnan järjestää KK Valmennuskeskus Oy.

2. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua internetissä täyttämällä osallistumislomakkeen. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. KK Valmennuskeskus Oy:n henkilökunta ei osallistu arvontaan. Osallistumalla arvontaan liittyy samalla KK Valmennuskeskus Oy:n yhteystietorekisteriin. Rekisteriin liittyneet saavat jatkossa kohdennettuja etuja ja tarjouksia puhelimeen sekä sähköpostiin. Näiden viestien yhteydessä voi kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia.

3. Kilpailuaika

Arvonta-aika päättyy 4.12.2018. Arvonta-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan koulutuspaikka Code Planet opinto-ohjelmaan.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Arvonnassa voittaneille annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta heti arvonnan päätyttyä. Voittajat sitoutuvat noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli voittajat ovat antaneet virheellisiä tai puutteellisia yhteystietoja tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajille, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintojaa tai niitä vastaavia korva voittajille.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun ja palkintoon liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Verot

Palkinnon voittaja vastaa kilpailupalkinnosta hänelle mahdollisesti aiheutuvista veroista.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään KK Valmennuskeskus Oy:n rekisteriselosteiden ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä ja kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

10. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeuden näiden sääntöjen muuttamiseen.